Tagastus ja tagastusreeglid– I Steerius.ee – varuosad, teenused ja päringud

Garantiitingimused

1. Ostetud tootele kehtib garantii alates selle ostupäevast. Garantiiperioodi kestel parandatakse kõik valest paigaldusest või vigastest detailidest tulenevad tootedefektid tasuta. Käesolev garantii ei kata muid (v.a. detailid ja nende asendamine) kulusid. Steerius OÜ vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid.

Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Tootmisdefekti väljaselgitamiseks läbiviidud ekspertiisikulud tuleb tasuda toote omanikul, kui ekspertiisi tulemusena selgub, et tegemist ei ole tootmisveast põhjustatud defektiga.

2. Käesolev garantii ei kohusta müüjat ega garantiiandjat toodet tasuta reguleerima, puhastama ja hooldama ega korraldama tasuta koolitusi masina kasutamise kohta.